Information


Regler badminton

På DWH.se kan du köpa racket, bollar och nät. Klicka här för att se vårt sortiment.

Man kan spela både singel och dubbel i badminton. I en singelmatch så är det en spelare på varje planhalva och i dubbel två per halva. Man vinner en boll om man slår över bollen på motståndarens sida och den rör golvet.

Det finns fyra sätt man kan förlora bollen:
a) slå bollen i nät
b) slå bollen utanför motståndarens planhalva
c) bollen rör dig eller dina kläder
d) du träffar bollen innan den kommit över på din planhalva

Man spelar bäst av tre set.

Om den servande sidan vinner en boll får de ett poäng och fortsätter serva fast från andra serve rutan. Vinner den serve-mottagande sidan så får inget lag poäng. Serve-turen går vidare till nästa person, vilket i singelär detta motståndaren men i dubbel så är det lagkamraten om den inte servat strax innan dig, har han det går bollen över till motståndaren.

För att vinna behöver man 15 poäng men blir det 14 lika så väljer man att antingen spela till 15 eller 17.

Servereglerna skiljer sig lite när det gäller singel och dubbel. I dubbel så växlar sedan spelarna serveruta vid egen vunnen boll. I singel så bytar man planhalva efter varje poäng. Ett set börjar alltid med en serve från höger serveruta.

En boll som landar på linjen räknas som inne.

Servaren och mottagaren står i diagonala serverrutor dvs står servaren i den högra servrutan på sin planhalva så ska mottagaren stå i sin högra serveruta. Serven slås alltid underifrån och när den är slagen får spelarna röra sig var de vill på deras planhalva.

Det är ett fel om (och serven går då vidare ifall det är den servande som gör felet):
a) Om bollen vid serve faller ner på din egen planhalva, landar innan motståndarens främre
servelinje eller hamnar utanför motståndarens ytterlinjer.
b) Om servarens fötter är utanför sin serveruta innan serven är slagen, eller om motståndarens
fötter är utanför då är det din poäng.
c) Om en spelare rör nätet eller dess stolpar medanspelet är igång.
d) Om en spelare slår på bollen två gånger vid ett slagtillfälle, lägger sig på racket eller båda
spelarna i laget slår på bollen.
e) Om servaren försöker serva men missar bollen helt så är det inget fel men träffar den lite
räknas den som slagen.

© Bex Sport AB 2013