Att använda molntjänster

Det finns mängder av elektronisk utrustning som hjälper till att spara filer, program och dokument. Tyvärr kan dessa vara osäkra att använda, då innehållet lätt försvinner om elektroniken går sönder eller tappas bort. Ett bra alternativ är att använda molntjänster för lagring av information. Den enda elektronik som behövs, är den dator man arbetar på tillsammans med en internetuppkoppling. På detta sätt kan man undvika att behöva köpa ny elektronisk utrustning när lagringskapaciteten inte räcker.

Fördelar med molntjänster

Med molntjänster kan man lagra program, dokument och andra typer av filer med hjälp av internet. Fördelen är att dessa går att nå från alla datorer som man använder och rör man sig mellan arbetsplatsen och hemmet, har man ständigt filerna inom räckhåll. Det krävs bara att en internetkoppling finns tillgänglig. Genom att använda en tjänst som Nordlo, vilka bland annat erbjuder en säker molntjänst, finns det mängder av fördelar att dra nytta av. Man behöver bara betala för det utrymme man behöver, vilket inte alltid blir fallet då dyra hårddiskar ska köpas in. Det går dessutom enkelt att skala upp behovet, vilket bara sker ett par musklick bort. Därför är risken att fylla utrymmet obefintligt. En annan fördel är att filerna oftast ligger betydligt säkrare i en molntjänst, som inte är beroende av en lokal hårddisk. Försvinner en dator, finns alltså filerna kvar i molnet. Det kräver inte heller att någon särskilt utrustning införskaffas, vilket kan betala för molntjänsten relativt snabbt.

Utmaningar med en molntjänst

Som med allt annat kommer även vissa utmaningar då en ny teknik ska införas på en arbetsplats. Medarbetarna bör sätta sig in i hur tjänsten fungerar och framförallt börja använda den. En molntjänst som inte nyttjas är inte till särskilt stor glädje. Känslig information kan ibland vara svårare att lagra i en molntjänst. Därför bör man alltid vara uppdaterad om vilka krav som GDPR ställer för lagring av information. Bland annat kan listor med namn vara känsligt att lagra i ett moln. Olika regler gäller för olika situationer. När man använder molntjänster är det förstås viktigt att det finns bra lösenord som omöjliggör att utomstående kan logga in och ta del av filerna.

Exempel på bra molnanvändning

Den som vill kunna lagra bilder säkert kan ha stor nytta av en molntjänst. Då tas inte heller onödigt utrymme upp lokalt på datorns hårddisk av bilder som kanske bara ska lagras men inte användas. Molntjänster kan även möjliggöra att flera personer arbetar med samma dokument. Då slipper man risken att utforma flera olika original. Den som rör sig mellan många olika datorer kan säkerställa att samma filer finns tillgängliga oavsett vilken dator man arbetar ifrån. Detsamma gäller den som reser mycket.

Previous article

Spara ström på företaget