Energisnål framtida elektronik

Idag pågår forskning för vår framtida elektronik med målsättning att inte bara göra den energisnål utan också effektivare och bättre. Vår moderna civilisation är idag i hög grad beroende av internet som dessutom ska kunna klara att transportera stora mängder av datatrafik. Ett annat problem är att ju mer avancerade våra datorer blir desto mer energi konsumeras.

Energisnål datatrafik

På Chalmers tekniska högskola pågår forskning för att skapa energisnål datatrafik för framtiden. Data som transporteras med dagens fiberoptiska kablar har ökat explosionsartat, vilket gör att även energiförbrukningen ökat. Forskare försöker skapa en ny design och modell för framtidens fiberoptiska system som dessutom ska vara mer energieffektiv. Målet är att energiförbrukningen ska minskas ner till en tiondel av dagens förbrukning. Ett samarbete pågår mellan institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), institutionen för signaler och system (S2) samt institutionen för data- och informationsteknik (DoIT). En del av projektet är att identifiera var energitjuvarna finns i de nuvarande fiberoptiska systemen.

Energisnålt med bättre prestanda

Lars-Erik Wernersson (professor i nanoelektronik vid LTH) och hans forskarlag har skapat ny teknik för smartare transistorer. Wernersson fokuserade sin forskning på transistorer, vilka är de minsta byggstenarna i elektroniken. Frågan är om de kan bli bättre med ökad prestanda. Inrapporterad data från ett experiment som utfördes inom ramen av ett EU-finansierat projekt (E2SWITCH) gav banbrytande resultat. Den nya tekniken (som inkluderar nanoteknik) är inte bara energibesparande utan dessutom bättre än vår nuvarande teknik. De nya transistorerna kommer att kunna användas i sensorer, digitala kretsar samt kommunikation. Det är inte bara elektronik som behöver förbättras utan också företag arbetar mycket för att förbättra sin organisation. Ett bra verktyg är enkätundersökningar och hos Ungapped får ditt företag tillgång till effektiva enkätverktyg där du enkelt kan skapa kundundersökningar samt snygga enkäter. Ungapped erbjuder en lättanvänd plattform som har alla funktioner för digitala enkäter. Ungapped har även kunnig personal som gärna hjälper ditt företag att skapa den perfekta enkäten. Passa på att testa gratis.

Hjärnlik AI ska spara energi

Komplicerade system konsumerar stora mängder energi och för att kunna skapa energisnålare datorer har intresset ökat hos it-jättarna för vår mänskliga hjärna. Man tror att vår hjärna är nyckeln till att kunna skapa nya datorer som är både snabbare och energisnålare. Tanken är att skapa en mer hjärnlik AI och de största it-företagen har numera hjärnforskare i personalen. De har lanserat nya processorer som specialanpassats för AI och som till viss del härmar hjärnas funktioner. Datorindustrin letar efter energisnålare, snabbare och smartare hårdvara och algoritmer. Men att minska energiförbrukningen är inte endast av miljöskäl utan också för att minska risken för överhettning.

På IBM:s forskningslabb i Schweiz arbetar man för att utveckla en ny hjärnlik dator. Målsättningen är att skapa en datorarkitektur med egenskaper som liknar vår mänskliga hjärna. Bland annat arbetar man med utvecklingen av ett nytt datorminne där inspiration tagits från hjärnan.