Hur har elektroniken förändrats?

Att elektroniken har utvecklats under de senaste 100 åren vet alla om. Men på vilket sätt har det egentligen förändrats?

Från klumpigt till minimalt

Man kan säga att en av de första förändringarna för elektroniken generellt är storleken. Från att datorer och telefoner varit nästan omöjliga att flytta på väger de nu knappt någonting. Just det här var elektronröret något som påverkade på många sätt. Det här var något som uppfanns under de första åren av 1900-talet och är anledningen till att till exempel datorer fungerar som de gör idag.

Just datorer är något som genomgått en enorm utveckling. Från att knappt gå att flytta med hjälp av flera personer till att vara väldigt smidiga. Inte minst har laptops förändrats rejält. Det innebär att de här små bärbara datorerna har gjort livet enklare för ett stort antal människor. De är enkla att använda, smidiga att bära och perfekta att jobba med.

TV:n och telefon tillhör även elektroniken som förändrats mest. Telefonen har först och främst gått från att enbart analog till att över huvud taget inte vara det. Det finns förvisso gott om analoga telefoner kvar i världen, men det är inte så de används primärt.

Telefonerna är nu oftast smarta vilket gör att de inte används på samma sätt. Att ringa via telefonens nät är inte heller vanligt som förr. TV:n har också förändrats på enorma sätt. Från att under sina tidiga modeller vara enorma till att nu för tiden både vara platta och ha internet och mycket annat.