Modernisera företaget med elektronik och digitala avtal

För att vara konkurrenskraftig i dagens globala marknad är det viktigt att modernisera företaget. Tekniken utvecklas ständigt och det finns alltid innovativ elektronik och digitala verktyg som du har nytta av. Dock är det många företag som inte vet var de ska börja och vilka faktorer som är viktigast att fokusera på. Härnäst får du tips och rekommendationer på hur du kan börja.

Börja med att granska ineffektiva metoder

Att modernisera företaget handlar om mycket mer än att köpa nya datorer. Det handlar snarare om att analysera problem och hitta lösningar på faktorer som hindrar tillväxt. Du kan börja med att göra nödvändiga uppgraderingar, granska vilken elektronik som är föråldrad och se över ineffektiva arbetsmetoder.

Många företag använder exempelvis fortfarande ineffektiva metoder för att hantera sina avtal som ligger långt efter moderna företag. I själva verket hanterar många företag avtalen manuellt och det här är helt onödigt när du kan digitalisera denna process. Genom att digitalisera avtalshanteringen minskar du de administrativa kostnaderna och motverkar juridiska risker. Den goda nyheten är att du har den digitala plattformen Precisely som gör din avtalshantering både enklare och smartare. Du kommer att spara mycket tid och energi som du kan använda till att fokusera på huvudverksamheten.

De främsta fördelarna med Precisely är:

  • Effektiviserar avtalsarbetet genom att kunna registrera, arkivera och bevaka avtal på samma ställe.
  • Gör avtalsprocessen säkrare och håller företaget uppdaterat om avtalsrelaterade frågor.
  • Låter dig skapa lättanvända mallar för vanliga typer av avtal.
  • Är lättillgängligt då alla avtal finns i molnet med direkt åtkomst.

Byt till mer flexibla lösningar

Ett mycket effektivt sätt att öka flexibiliteten och säkerheten är att börja använda molntjänster. Med internetåtkomst kommer du åt dina filer från vilken enhet som helst och från vilken plats som helst i världen. Molntjänster gör det enklare för ditt företag att skala upp efter behov och göra affärer utanför arbetsplatsen. För så lite som omkring 100 kronor per månad kan du få ett lagringsutrymme på 1000 gigabyte eller mer. Förutom det stora lagringsutrymmet har du alltid en backup om något skulle hända med dina filer på arbetsplatsen.

Reparera eller byt ut elektronik

All elektronik kommer med tiden att få problem och det viktiga är att vara uppmärksam på varningstecken. I själva verket har all elektronik en förväntad livslängd och kommer inte att fungera för all framtid. Till exempel har en vanlig dator en förväntad livslängd på mellan tre och fem år. Om du har haft samma datorer och enheter under flera år kommer de därför av naturliga skäl att fungera långsammare, visa tecken på slitage, ha vissa kompatibilitetsproblem och ett spektrum av olika symtom. Du bör försöka åtgärda dessa symtom så fort som möjligt genom att antingen reparera eller köpa nytt. När dessa symtom uppstår är det en bra idé att redan börja planera för att köpa nytt. Se det som en investering och tänk på att datorn och telefonen är ett av dina främsta verktyg i företaget.